Skip to content
1. Firma (pun naziv): Privredno društvo za popravku motornih vozila
„SERVIS GOGIĆ“ DOO Užice – Bela Zemlja
2. PIB: 103717672
3. Matični broj: 20002999
4. Odgovorno lice za zastupanja: Marko Gogić
5. Mesto: 31311 Bela Zemlja
6. Adresa: Zlatiborska 24
7. Opština: Užice
8. Broj telefona: 031/572-483
9. Broj faksa: 031/572-207
10. E-mail: servisgogic@yahoo.com
11. Obveznik PDV-a: DA
12. Broj potvrde o izvršenom
evidentiranju za PDV:
166130448
13. Šifra delatnosti: 4520
14. Broj tekućeg računa: 220-70301-67 ProCredit Bank
Back To Top