skip to Main Content
1. Firma (pun naziv):Privredno društvo za popravku motornih vozila
„SERVIS GOGIĆ“ DOO Užice – Bela Zemlja
2. PIB:103717672
3. Matični broj:20002999
4. Odgovorno lice za zastupanja:Marko Gogić
5. Mesto:31311 Bela Zemlja
6. Adresa:Zlatiborska 24
7. Opština:Užice
8. Broj telefona:031/572-483
9. Broj faksa:031/572-207
10. E-mail:servisgogic@yahoo.com
11. Obveznik PDV-a:DA
12. Broj potvrde o izvršenom
evidentiranju za PDV:
166130448
13. Šifra delatnosti:4520
14. Broj tekućeg računa:220-70301-67 ProCredit Bank
Back To Top