skip to Main Content

Servisiranje Denso CP pumpi

Remont CP pumpi se vrši sa originalnim alatima i po fabričkim specifikacijama, a proces servisiranja se sastoji od:

  • vizuelne inspekcije
  • rasklapanja
  • čišćenja
  • popravke ili zamene pohabanih komponenti
  • sklapanja
  • testiranja
Back To Top