Skip to content

VE i VE-EDC rotacione pumpe su veoma pouzdane, i mogu se naći u putničkim i lakim teretnim programima. VE pumpe kontroliše mehanički regulator, dok kod usavršene VE-EDC pumpe regulator kontroliše kompjuter.

Back To Top