Skip to content

Servisiranje Denso common rail injektora

Kao i kod ostalih injektora, proces servisiranja uključuje:

  • Vizuelnu inspekciju
  • Rasklapanje
  • Čišćenje
  • Popravku ili zamenu pohabanih komponenti
  • Sklapanje
  • Testiranje
Back To Top